Prvé kolo projektu Zelená domácnostiam pre enormný záujem ukončili po štyroch dňoch. Domácnosti, ktoré v ňom získali poukážky musia odovzdať dokumenty do januára.

Zariadenie ani jeho výkon, ktoré žiadateľ o poukážku z projektu na podporu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach uvedie, zmeniť dodatočne nemožno. „Pretože poukážky sú viazané na konkrétne zariadenie s konkrétnym výkonom,“ vysvetľuje riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.

Preto je veľmi vhodné, aby sa domácnosť so zhotoviteľom dohodla ešte pred podaním žiadosti a vybrali spolu vhodné konkrétne zariadenia, ktoré zhotoviteľ môže v potrebnom termíne inštalovať.

Nezabudnite

  • Domácnosti si musia poukážky uplatniť u zhotoviteľov do 30 dní od ich vydania. Pre domácnosti, ktoré získali poukážky v 1. kole je dôležité, aby najneskôr do začiatku januára odovzdali podpísanú zmluvu a poukážku zhotoviteľovi.
  • Inštalácia musí byť ukončená a žiadosť o preplatenie poukážky podaná najneskôr do 6 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke.

Ak sa potrebujete poradiť, ozvite sa na tel. 0902 902930, 0902 902934 alebo e-mailom – regiontzb@regiontzb.sk

11