Výber z referencii montáží TZB

 • Autosalón KIA Holíč – návrh a montáž vetracieho systému, voda, kanalizácia, vsakovanie dažďových vôd, návrh a montáž vykurovania / chladenia
 • Eissman Automotive Slovensko Holíč – 2 x nová plynová kotolňa, rekonštrukcie rozvodov ÚK výrobného závodu, vykurovanie skladov infražiaričmi
 • M & M Privat – výmenníková stanica, teplofikácia skladov, prekládka horúcovodu 01
 • Rímsko-katolícky farský úrad – plynofikácie a montáž ÚK kostolov : Holíč, Skalica, Kátov, Kopčany, Pop. Močidlany, fara Brodské…
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť – pracovisko Holíč – rekonštrukcia ÚK a plynofikácia
 • SQUASCH centrum Skalica – podlahové vykurovanie, kotolňa
 • Mestský úrad Holíč – STL plynovod na námestí Sv. Martina, Holíč
 • Mestský úrad Holíč – teplofikácia centra mesta Holíč
 • Stredná odborná škola Holíč – teplofikácia celého areálu
 • Stredná odborná škola Holíč – plynofikácia areálu, 4 x nová pl. kotolňa
 • Camtex Holíč – plynofikácia závodu, ÚK výrobnej haly
 • Kníhkupectvo Bystrický – podlahové vykurovanie predajne, plynofikácia, zdravotechnika
 • Obec Brodské – rekonštrukcia vykurovania základnej školy, nová pl. kotolňa
 • Obec Brodské – rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu, nová pl. kotolňa
 • Obec Brodské – rekonštrukcia vykurovania areálu materskej školy, nové kotolne, plynofikácia
 • Obec Kúty – rekonštrukcia kotolne obecného úradu
 • EUROFRAME a. s. – poľovnícka reštaurácia U Ročilda, zdravotechnika, vykurovanie, plynofikácia
 • EUROFRAME a. s. – plynofikácia, zdravotechnika, vykurovanie bytového domu Oreské
 • EUROFRAME a. s. – salaš Zlatnícka dolina Skalica, nová prípojka vody, čistiareň odpadových vôd, zdravotechnika
 • Židovská náboženská obec – rekonštrukcia polyfunkčného domu Bratislava, vykurovanie, zdravotechnika, rozvody plynu
 • MDM a. s. – plynofikácia, zdravotechnika, vykurovanie bytového domu
 • R. T. I. s. r. o. – plynofikácia, zdravotechnika, vykurovanie čerpacej stanice AGIP Holíč
 • Ohrev teplej vody pre bytový dom Myjava
 • arc studio interier Holíč – plynofikácia, podlahové vykurovanie predajne
 • rekonštrukcia kotolne pre bytový dom Fučíkova ul. , Holíč o celkovom výkone 168 kW
 • stanica technickej kontroly STK Holíč – vykurovanie
 • Rímskokatolícky cirkev, farnosť Brodské – vykurovanie kostola
 • Nová teplovodná prípojka, vyregulovanie a nový ležatý rozvod pre bytový dom M. Nešpora Holíč

… a mnoho ďalších montáží rozvodov plynu, vody, vykurovania a solárnych systémov pre nespočetné množstvo či už rodinných domov alebo podnikateľských objektov.

Výber z referencií projekcie TZB

 • Hirocem rohožník – ohrev plynu vo VTL stanici plynu, rekonštrukcia ohrievacieho tunela
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť – rekonštrukcia ÚK a plynofikácia pracoviska Holíč
 • Čistota združenie – polyfunkčný objekt Pezinok, vykurovanie, plynofikácia, zdravotechnika
 • MERY – Iglár Jaroslav – plynofikácia viacúčelového areálu, rekonštrukcia ÚK
 • Eismann Automotive Slovensko Holíč – plynofikácia výrobnej haly, vykurovanie infražiaričmi
 • Slovenská správa ciest – plynofikácia skladovej haly strediska Holíč
 • Bytový podnik Myjava – hydraulické vyregulovanie bytových domov
 • ZŠ Brezová pod Bradlom – plyn. kotolňa, rekonštrukcia ÚK
 • Mesto Holíč – STL plynovody – celkom 7 ulíc mesta Holíč
 • Ing. Grabec Radek – Bowling a zábavné centrum Skalica, plynofikácia a ÚK
 • Vadual Logistik s. r. o. – odkanalizovanie logistického areálu
 • 101 Drogerie – plynofikácia skladovej haly, infražiariče
 • HANIL E-HWA Slovakia – rekonštrukcia výrobnej haly, rozvod stl. vzduchu, chladiaca voda, ÚK
 • Konzerváreň, Moravský Svätý Ján – konzerváreň plynofikácia, kotolňa, prečerpávanie splaškov
 • Mesto Holíč – rekonštrukcia I. ZŠ, vykurovanie
 • Mesto Holíč – dostavba III. ZŠ, vykurovanie, zdravotechnika
 • Mesto Holíč – rekonštrukcia bytového domu, vykurovanie, zdravotechnika
 • Mesto Holíč – výstavba 44 b. j. bytového domu, plynofikácia, ÚK
 • Stavocel s. r. o. – tlaková kanalizačná prípojka výrobnej haly
 • Obec Kúty – Rekonštrukcia základnej školy, plynofikácia, vykurovanie, zdravotechnika, kotolňa
 • Mesto Skalica – rekonštrukcia Gymnázia, vykurovanie, pl. kotolňa
 • Mesto Skalica – rekonštrukcia a nadstavba III. Základnej školy Skalica, vykurovanie, zdravotechnika
 • PSL a. s. ,Považská Bystrica – výrobná hala – vykurovanie, zdravotechnika, vsakovanie dažďovej vody
 • CITYFARMA s. r. o. – rekonštrukcia zdravotného strediska Holíč, ÚK, plynofikácia, zdravotechnika
 • EFINA a. s. – senior dom Terézia Holíč, vykurovanie, zdravotechnika
 • Štefánikova SPV s. r. o. – rekonštrukcia domu na Štefánikovej ul. Bratislava na rezidenčný dom, ÚK, zdravotechnika, plynofikácia, kotolňa
 • Pharma CBC s. r. o. – Medicínske centrum Malacky, vykurovanie, plynofikácia, zdravotechnika
 • Teplovodná prípojka, vyregulovanie a nový ležatý rozvod pre bytový dom M. Nešpora, Holíč
 • Nová rodina n. o. – penzión pre seniorov Kopčany

… a ďalšie kompletné projektové dokumentácie rozvodov plynu, vody, vykurovania a solárnych systémov pre rodinné domy a podnikateľské subjekty.