Technické oddelenia

OKNÁ A DVERE (informácie a cenové ponuky):

Timotej Votruba, okna@regiontzb.sk
tel. +421 948 101 666.

TEPELNÁ TECHNIKA A ZDRAVOTECHNIKA:

Ing. Ivan Votruba, regiontzb@regiontzb.sk
tel. +421 902 902 930

Róbert Zálešák, zalesak@regiontzb.sk
tel. +421 902 902 932

FOTOVOLTIKA :

Ing. Ivan Votruba, regiontzb@regiontzb.sk
tel. +421 902 902 930

Kontaktné údaje

REGION TZB, spol. s r.o.
Partizánska 25
908 51 Holíč

IČO:
34 116 745
IČ DPH: SK2020379119

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Trnava Oddiel: S. r. o. ,

vložka č. 1021/T

tel. +421 34 668 2780
email: regiontzb@regiontzb.sk