Termografia sa osvedčila ako nástroj preventívnej údržby k sledovaniu ako mechanických atak aj elektrických zariadení alebo výrobných procesov. Termokamery nachádzajú svoje využitie tiež v oblasti výskumu a pri kontrole mikroelektronických súčastí.

Pravidelná kontrola elektroinštalácií.

Termosnímky ukážu prítomnosť vadných komponentov alebo pripojení, a tým je možné vykonať potrebné preventívne opatrenie.

Podpora pri preventívnej mechanickej údržbe.

Aby bolo možné zaručiť spoľahlivosť strojov, je nutné bezpečne a včas rozpoznať možné závady u jednotlivých komponentov zariadenia dôležitých pre výrobu. Predovšetkým u mechanických súčastí môže zahrievanie ukazovať na veľmi veľké zaťaženie. To vzniká napr. trením, alebo nedostatkom maziva.

Termokamera testo so svojím vysokým teplotným rozlíšením umožňuje presnú diagnózu.

Zabezpečenie výroby energie

 Tepelná energia je dôležitý produkt, ktorý musí byť stále v dostatočnom množstve k dispozícií. Preto se elektrárne a distribučné podniky starajú o to, aby sa od výroby energie až po jej distribúciu zabránilo tepelným stratám. Termokamerou je možné už pri preventívnej údržbe včas rozpoznať počiatočné závady.

Pozorovanie a kontrola solárnych zariadení

Dva hlavné dôvody: bezpečnosť a kontrola výkonu. Solárne zariadenia prinášajú maximálny výkon pri plnom slnečnom svite. S termokamerami testo je možné malé a veľké fotovoltické zariadenia rozsiahlo, bezdotykovo a efekívne pozorovať. Rozpoznajú sa chybné funkcie, zabezpečí sa bezproblémové fungovanie všetkých súčastí a tým sa dosiahne maximálnej hospodárnosti.

Ľahká tvorba termografických správ

Výsledkom merania je termografická správa, ktorá obsahuje infračervené a reálne obrázky a najmä ich popis.

Meranie vykonávame termokamerou Testo 880-3 Profesional