Pred začiatkom vykurovacej sezóny majte vždy na pamäti, že kotol treba správne pripraviť na jeho ďalšiu bezproblémovú prevádzku.  Nezanedbajte jeho servis, pretože tým riskujete výpadok dodávky tepla a teplej vody. „A samozrejme ako zákon schválnosti to bude na štedrý deň, Silvester a podobne.“ Zohnať ochotného servisného technika cez sviatky bude veľmi obtiažne.

Riešenie je pritom úplne jednoduché. Stačí, ak si zabezpečíte pravidelné servisné prehliadky a údržbu.

Aj keď väčšina odborníkov odporúča uskutočniť prehliadku kotla po skončení vykurovacieho obdobia, na kontrolu nie je nikdy neskoro, hoci aj tesne pred sezónou.

Zákon NR SR č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje od 1. januára 2008 povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov v týchto objektoch:

  • rodinné domy,
  • obytné domy,
  • iné budovy, najmä školské, administratívne, zdravotnícke a kultúrne priestory.

Prečo nezabudnúť na servis kotla

Ak zabudnete na servisnú prehliadku, vaša spotreba plynu sa môže zvýšiť až o 25%. Z technického hľadiska je zvýšená spotreba spôsobená pri plynových kotloch predovšetkým usadeninami na tepelnom výmenníku. Kotol sa za dobu používania zanesie a potom nepracuje tak, ako by mal. Vplyvom usadenín je zhoršená tepelná výmena medzi vykurovacou vodou a kotlom.

Pokiaľ je kotol vyčistený a správne nastavený, jeho spotreba paliva sa bude pohybovať na minimálnych hodnotách určených pre daný model. Kotol tak bude pracovať ekonomickejšie a jeho životnosť predĺžite o niekoľko ďalších rokov.

Ak ste prehliadku nestihli na jar a spomeniete si na ňu až v novembri, je potrebné si uvedomiť, že čakacia doba na nášho servisného technika môže byť dlhšia, a technik vám kotol už nemusí stihnúť skontrolovať. Nikdy preto nezabúdajte na servis kotla, pretože vďaka pravidelnej prehliadke a pri správnej údržbe môžete predĺžiť jeho životnosť. A ak správne nastavíte jeho výkonnosť, ušetríte najmä peniaze za energie.

Kontaktujte nás a zabezpečte si termín servisnej prehliadky.