Možné kombinácie lamiel a skiel

Ukážky realizácií  – kombinácie lamiel a skiel.