Načo slúži Energetická certifikácia budov?

Skúsime to popísať trochu inak ako sa bežne o energetickej certifikácií píše. Čo kto musí, akú sú pokuty atď. Je to „nutné zlo“, ktoré musíme doložiť ku kolaudácií budovy, resp. pri predaji a prenájme budovy? To sú otázky, ktoré si kladú nielen investori, ktorí musia dať vyhotoviť EC, ale aj my samotní zhotovitelia Energetických Certifikátov.

Energetická certifikácia budov – nám budovu hodnotí z hľadiska potrieb energie. Čo istotne nie je až také zlé, lebo nám ukazuje predpoklad – koľko energie spotrebujeme na prevádzku tej konkrétnej budovy – z čoho sa dá už veľmi rýchlo zistiť, ako to vychádza aj po finančnej stránke. V dnešnej dobe ale musíme konštatovať, že v 99 % prípadoch je to hodnotenie budovy už bez vplyvu na projekt a realizáciu energetickej hospodárnosti novej alebo rekonštruovanej (zateplovanej) budovy.

Každý z nás má záujem postaviť budovu ( napr. rodinný dom v ktorom budem bývať ) čo najlepšie, najkvalitnejšie, za primerané investičné náklady a aby prevádzka potom pri bývaní bola čo najnižšia.

To znamená, že je potrebné od samého začiatku už pri návrhu budovy t.j. pri spracovávaní projektovej dokumentácie správne voliť orientáciu k svetovým stranám, veľkosti okien a typ zasklení, voľba a skladba obvodových stien a hrúbka zateplenia, koľko tepelnej izolácie do podlahy, koľko do stropu resp. do strechy. Tiež je doležité navrhnúť správny typ vykurovania a ohrev teplej vody.

Takýmto prístupom bude zhotovenie projektu náročnejšie a o niečo drahšie, ale vložená investícia sa 100 % vráti behom krátkej doby a hlavne nebude si človek vyčítať, že teraz už to nie je možné zmeniť.

Pri takomto postupe sa môže stať aj energetická certifikácia „príjemným“ hodnotením a vizitkou – toho čo som vlastne postavil. A na záver, keď to už musím urobiť nech to stojí za to. (navyše nevieme za čo budeme v budúcnosti ešte platiť dane)

A cena?

Za RD – bungalov zaplatíme 100 000 ÷ 130 000 € pri väčších aj 2÷3 krát toľko. Pri dobrom návrhu rodinného domu, so spracovaným dobrým tepelnotechnickým posudkom v rámci projektovej dokumentácie a hlavne dôkladnom dozorovaní a kontrole ako mi dom stavajú cena za EC okolo 180 ÷ 200 € čo je 0,14 % a menej z ceny domu by sa mohla dať zvládnuť.

Ktoré legislatívne predpisy upravujú oblasť energetickej certifikácie budov?

Je to predovšetkým zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov (najmä zákona č. 300/2012 Z. z.) a vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. Niektoré ustanovenia upravil aj zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (o energetickej efektívnosti) a ďalšie zákony.

V týchto zákonoch je uvedené, čo kto musí a aké postihy môže očakávať za nesplnenie si povinnosti. Vo vyhláškach sú uvedené postupy jako EC vykonávať.

Od roku 2013 je povinnosťou vlastníka budovy ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.

Nové od roku 2013

Významnou obnovou budovy sú stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní.

Energetická certifikácia budov vrátane systémov techniky prostredia, ktoré sa v týchto budovách nachádzajú (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie, chladenie, osvetlenie a ich kombinácií) sa týka len vybraných typov budov. Ide o tieto typy budov:

a) rodinné domy,

b) bytové domy,

c) administratívne budovy,

d) budovy škôl a školských zariadení,

e) budovy nemocníc,

f) budovy hotelov a reštaurácií,

g) športové haly a iné budovy určené na šport,

h) budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,

i) ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu.

V prípade rodinných domov a bytových domov, výpočet energetickej hospodárnosti nezohľadňuje vplyv osvetlenia a klimatizácie.

Čo je výsledkom energetickej certifikácie budov?

Výsledkom energetickej certifikácie je energetický certifikát budovy. Tieto doklady dokumentujú kvalitatívne vlastnosti budovy – energetickú hospodárnosť budovy, jej zaradenie do príslušnej energetickej triedy. Ďalej je to návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosť budovy a systémov techniky prostredia.