Profilový systém HORIZONT PS® penta plus

Pre ich výrobu je použitá dverná časť profilového systému HORIZONT PS® penta plus v päťkomorovom prevedení s rovnakou stavebnou šírkou, rovnakým tvarom a základnými rozmermi. To dáva možnosť konštrukčne spojiť okná a dvere pri zachovaní rovnakého vzhľadu oboch prvkov.

Robustnejšia konštrukcia umožňuje osadenie rámu a krídel dvier výstuhou s väčšou pevnosťou, ktorá zaručí hotovým dverám požadovanú pevnosť a tuhosť. Päťkomorová konštrukcia zaručuje vynikajúce tepelne-izolačné vlastnosti. U dverí je celkový súčiniteľ prestupu tepla Ud = 1,20 W.m-2.K-1 pri použití dvernej výplne, rámová zostava potom dosahuje hodnoty Uf = 1,24 W.m-2.K-1.

U dverí je štandardne použitý hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom, ktorý zaručuje požadovanú tuhosť a výrazne obmedzuje prestup tepla v tomto kritickom bode kompletných dvier. Profil prahu umožňuje montáž 3 cm pod úroveň konečnej podlahy. V prípade nutnosti montáže na čistú výšku podlahy je možné použiť prah v nízkom prevedení, ktorý sa ukotví pomocou skrutiek do podlahy.

Popis základných konštrukčných charakteristík dverného profilového systému
HORIZONT PS® penta plus:

  1. prah – materiál Al, prevedenie s prerušeným tepelným mostom. Dodávaný výhradne v modernom eloxovanom dizajne.
  2. krídlo – päťkomorová konštrukcia, zvary v rohoch sú zosilnené kvôli bezpečnosti a tuhosti zvarovacími rohmi
  3. výstuha – materiál Al a Fe, masívny profil pre dostatočnú tuhosť krídla
  4. tesnenie – dorazové prevedenie, materiál silikón
  5. dverné výplne – možnosť použitia dvernej výplne (u farebných prevedení s vnútornou výstužnou doskou), ornamentného skla alebo lamely výplne.