Profilový systém HORIZONT PS® penta plus

Plastové okná HORIZONT PS® penta plus sú synonymom pre moderné plastové okno. Výrazné svojimi elegantnými tvarmi, výnimočné svojimi vlastnosťami. Plastové okno má pohľadovú šírku okenného rámu a krídla 119mm. Okenné krídlo vyniká výraznou, dva krát lomenou okapnicou, ktorá navyše pohľadovú plochu opticky zmenšuje. Plastové okná HORIZONT PS penta plus v kombinácií s dorazovým tesnením na ráme tvoria zároveň dokonalú ochranu proti účinkom vetra a dažďa.

  1. rám – 7komorová konštrukcia rámu, šírka 75mm, dvakrát lomená hrana
  2. krídlo – 7komorová konštrukcia krídla, predsadenie pred rám, výrazná dvakrát lomená hrana, šírka 80mm, hĺbka zapustenia izolačného skla 18mm minimalizuje postup tepla v mieste rámčeka izolačného skla
  3. výstuhy – materiál Fe/Zn pre zaistenie požadovanej pevnosti krídla a rámu
  4. dorazové tesnenie – zaistenie dokonalého utesnenia okna proti nežiaducim vplyvom z okolitého prostredia
  5. izolačné dvojsklo – štandardne zo šírkou 24mm, možnosť použitia izolačných dvojskiel i trojskiel pri použití zodpovedajúcej lišty
  6. jednoduchá údržba a čistenie vnútornej časti medzi tesneniami

Plastové okná a tepelná izolácia

Perfektná tepelná izolácia, to je jedna zo základných požiadaviek na moderné plastové okná. Konštrukčná hĺbka hlavných profilov 75mm a počet siedmych komôr radí profil k najlepším vo svojej triede. Koeficient Ufzostavy rám – krídlo vrátane výstuhy dosahuje vďaka siedmym samostatným komorám hodnotu 1,08 W.m-2.K-1. V spojení z kvalitným zasklením je to najlepší predpoklad k znižovaniu nákladov za teplo.

Konštrukcia profilov plastových okien

Profily sú navrhnuté tak, aby minimalizovali prestup tepla v mieste zasadenia izolačného skla. To je zabezpečené jeho hlbším zapustením do krídlového profilu plastového okna. V kombinácií s teplým rámikom izolačného dvojskla je to účinný spôsob, ktorý v maximálnej možnej miere zabraňuje vzniku nežiaduceho kondenzátu na vnútornej strane okna aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách.

Ochrana pred hlukom

Profily sú navrhnuté tak, aby minimalizovali prestup tepla v mieste zasadenia izolačného skla. To je zabezpečené jeho hlbším zapustením do krídlového profilu plastového okna. V kombinácií s teplým rámikom izolačného dvojskla je to účinný spôsob, ktorý v maximálnej možnej miere zabraňuje vzniku nežiaduceho kondenzátu na vnútornej strane okna aj pri veľmi nízkych vonkajších teplotách.

Plastové okná a bezpečnosť

Profily plastových okien HORIZONT PS® penta plus boli navrhnuté s maximálnym ohľadom na bezpečnosť. Kovacia drážka posunutá bližšie k stredu krídla, upevnenie závesov do oceľovej výstuže a použitie bezpečnostných uzáverov celoobvodového kovania zvyšujú odolnosť okna pri násilnom vypáčení krídla. Pri voľbe vhodného bezpečnostného zasklenia sa plastové okná stávajú neprekonateľnou prekážkou pre každého zlodeja.

Doplnky a príslušenstvo

Plastové okná HORIZONT PS® penta plus ponúkame naším zákazníkom s kompletným sortimentom doplnkových prvkov pre spojovanie okien do zostáv, rôzne varianty rozšírenia rámu alebo ukončovacie a krycie lišty. Systém HORIZONT PS® penta plus umožňuje jednoduchú a účelnú montáž roliet, žalúzií, sietí proti hmyzu. 7 komorový podložný profil zaistí nielen pohodlné osadenie vonkajšieho a vnútorného parapetu, ale aj náležitú tepelnú izoláciu v tomto dôležitom bode okennej zostavy.

Materiálové charakteristiky

Materiálom profilov je PVC zušľachtený ďalšími prísadami k zvýšenej húževnatosti, pevnosti, farebnej stálosti a dlhodobej poveternostnej stability. Pre výrobu sú použité vždy primárne suroviny. Profily sú vyrábané podľa normy EN 12 608 a to v najväčšej triede A s hrúbkou pohľadových stien min. 2,8 mm.

Tepelné izolačné vlastnosti

Hodnota súčiniteľa prestupu tepla profilu vrátane výstuh plastového okna

Uf=1,08 W.m-2.K-1

Hodnota súčiniteľa priestupu tepla celého plastového okna pri použití izolačného dvojskla s U=1,1 W.m-2.K-1

Uw= 1,1 W.m-2.K-1

Hodnota súčiniteľa priestupu tepla celého plastového okna pri použití izolačného trojskla s U=0,6 W.m-2.K-1

Uw= 0,9 W.m-2.K-1