Štandardná ponuka (izolačné dvojsklo)

skla1Izolačné sklá sú vyrábané v kombinácii zo skla FLOAT hrúbky 4,5,6 a 8 mm (v závislosti od rozmeru) v štandardnej kombinácii 4-16-4. Sú to sklá so zvýšenými hodnotami tepelno-technických vlastností. Tieto izolačné sklá sú vyrobené v kombinácii skla FLOAT a príslušnej distančnej lišty + jedno zo špeciálnych skiel s pokovovanou vrstvou na jednej strane (t.z. Low-E). Izolačné dvojsklo dosahuje hodnoty U = 1,1

Izolačné trojsklo

so zvýšenou tepelnou izoláciou sa skladá z troch tabúľ plaveného skla – floatu. Vonkajšie tabule sú s pokovaním, pričom táto vrstva je vždy orientovaná do medzisklenného priestoru a prostredná tabuľa je bez pokovania. Vonkajšia tabuľa môže byť dvojvrstvovým, alebo viacvrstvovým bezpečnostným sklom.

skla2Sklenené tabule sú od seba oddelené dištančným rámikom. Dištančný rámik je dutý, vyplnený molekulovým sitom, ktoré pohlcuje vnútornú vlhkosť. Vnútorné utesnenie zabezpečuje butyl, nanášaný na vonkajšiu hranu rámika a vonkajší okraj zloženého izolačného skla sa utesňuje vhodným tmelom. Sklené tabule sú takto oddelené hermeticky uzavretým medzisklenným priestorom, ktorý môže byť vyplnený vzduchom alebo plynom (argón).

Izolačné trojsklá so zvýšenou tepelnou izoláciou sa vyrábajú vo viacerých typoch podľa hodnoty U (súčiniteľa prechodu tepla), ktorá sa mení v závislosti od zloženia izolačného skla tzn. hrúbky tabúľ, druhu použitého skla s pokovovaním, šírky, medzery, druhu použitej výplne medzisklenného priestoru. Izolačné trojsklo dosahuje hodnoty U = 0,6

V rozšírenej ponuke nájdete aj:

  • Ornamentálne sklo
  • Sklo farbené v hmote
  • Lepené a kalené bezpečnostné sklo
  • Reflexné sklo

Kompetná ponuka vzoriek skiel pre plastové okná: Vzorkovnik-skla