Domácnosti môžu od 1. decembra 2015 žiadať o príspevky (poukážky) na inštaláciu zariadení na využívanie OZE z európskych a štátnych zdrojov.

Spoločnosť Region TZB s.r.o. Holíč je oprávnený zhotoviteľ  pre inštalácie :

  • Fotovoltické panely
  • Slnečné panely teplovodné
  • Kotly na biomasu
  • Tepelné čerpadlá

Domácnosti si môžu požiadať o poukážky prostredníctvom elektronického systému s minimom administratívy.

Ak nemáte prístup na internet, alebo by ste radi nechali administratívu na nás, radi za Vás vybavíme pre Vás poukážky.

Náše kontakty :

tel. 034 668 2780

O2 : +421 902 902 930

email : regiontzb@regiontzb.sk

alebo : Kompletné kontaktné údaje. 

Poukážku, ktorú dostanú žiadatelia poštou, si musia uplatniť u zhotoviteľa najneskôr do 30 dní. Ak ju neodovzdajú do tohto termínu zhotoviteľovi alebo inštaláciu neukončia včas, dovtedy rezervovaná suma sa uvoľní pre ďalších záujemcov.

Upozornenie:
Aby mali domácnosti možnosť overiť si vhodnosť inštalácie a získať viaceré ponuky, zverejňuje SIEA dočasne prehľad záujemcov o zaradenie do zoznamu zhotoviteľov, ktorí už doručili SIEA všetky potrebné dokumenty, ale ešte nepodpísali zmluvu o preplácaní poukážok. Upozorňuje zároveň, že v zozname oprávnených zhotoviteľov nemusia byť uvedení všetci záujemcovia. Preto odporúča podpisovať zmluvy o inštalácii len s tými zhotoviteľmi, ktorí budú zverejnení v zozname oprávnených zhotoviteľov.

Každá domácnosť, ktorá má záujem o získanie príspevku v rámci projektu Zelena domácnostiam, by si mala dobre zvážiť výber zhotoviteľa.