Nové kolá dotácií pre rok 2020:

Zariadenie ani jeho výkon, ktoré žiadateľ o poukážku z projektu na podporu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach uvedie, zmeniť dodatočne nemožno. „Pretože poukážky sú viazané na konkrétne zariadenie s konkrétnym výkonom,“ vysvetľuje riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.

Preto je veľmi vhodné, aby sa domácnosť so zhotoviteľom dohodla ešte pred podaním žiadosti a vybrali spolu vhodné konkrétne zariadenia, ktoré zhotoviteľ môže v potrebnom termíne inštalovať.

AKOU SUMOU SÚ ZARIADENIA PODPORENÉ?

Výška príspevku sa vypočíta z príslušnej sadzby a výkonu zariadenia. Maximálne výšky príspevku ako aj vplyv zvýšenia sumy pri uplatnení uprednostnenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Druh nehnuteľnosti / zariadenie Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia
v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok
fotovoltický panel v rodinnom dome bez uprednostnenia
sadzba €/kW max. príspevok
500 €/kW 1 500 €
slnečný kolektor v rodinnom dome bez uprednostnenia a) realizované opatrenia
alebo
b) v oblasti nie je CZT
+10%
a) realizované opatrenia
a zároveň
b) v oblasti nie je CZT
+25%
sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok
400 €/kW 1 400 € 440 €/kW 1 540 € 500 €/kW 1 750 €
slnečný kolektor v bytovom dome bez uprednostnenia b) v oblasti nie je CZT
+10%
sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok
400 €/kW maximálne 1 kW na byt 440 €/kW maximálne 1 kW na byt
kotol na biomasu v rodinnom dome bez uprednostnenia a) realizované opatrenia
alebo
b) v oblasti nie je CZT
+10%
a) realizované opatrenia
a zároveň
b) v oblasti nie je CZT
+25%
sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok
80 €/kW 1 200 € 88 €/kW 1 320 € 100 €/kW 1 500 €
kotol na biomasu v bytovom dome bez uprednostnenia b) v oblasti nie je CZT
+10%
sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok
80 €/kW maximálne 7 kW na byt 88 €/kW maximálne 7 kW na byt
tepelné čerpadlo v rodinnom dome bez uprednostnenia a) realizované opatrenia
alebo
b) v oblasti nie je CZT
+10%
a) realizované opatrenia
a zároveň
b) v oblasti nie je CZT
+25%
sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok
272 €/kW 2 720 € 299 €/kW 2 992 € 340 €/kW 3 400 €
  • Domácnosti si musia poukážky uplatniť u zhotoviteľov do 30 dní od ich vydania.
  • Inštalácia musí byť ukončená a žiadosť o preplatenie poukážky podaná najneskôr do 3 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke.

Ak sa potrebujete poradiť, ozvite sa na tel. 0902 902 930, 0902 902 932 alebo e-mailom – regiontzb@regiontzb.sk