Naša firma vlastní  oprávnenie na montáž a dodávku rozvodov zemného plynu. Sme schopní  zrealizovať kompletnú dodávku od regulačných staníc až po rozvody plynu v budovách, vrátane potrebných dokladov o tlakových skúškach a  revízií.  Ako materiál pre rozvody používame oceľové, medené alebo plastové potrubia.

Pre stavebníkov rodinných domov zabezpečujeme projektovú  dokumentáciu plynových prípojok, vnútorných plynovodov a poradenskú činnosť pri vybavovaní potrebných vyjadrení od SPP ako aj stavebných úradov. V subdodávkach zabezpečíme realizáciu pripojovacích plynovodov. Naši zamestnanci ďalej realizujú nízkotlakové vnútorné plynovody spolu s domovými meracími a regulačnými stanicami.

V súčasnej dobe nám nové normy umožňujú inštaláciu plynovodov aj do podláh a stien domov, preto pre nové a moderné domy Vám vieme zhotoviť plynoinštalácie priamo podľa Vašich želaní a predstáv, bez viditeľných potrubí.

Neváhajte a oslovte našich odborných pracovníkov v oblasti plynárenstva.