Ako to vyzerá s našou fotovoltickou elektrárňou ?

Mal by som používať skôr názov fotovoltické zariadenie a preto použijem aj niekde skratku FVZ.

Po dlhšom čase som si našiel čas a podarilo sa mi sprevádzkovať aj monitoring panelov a výrobu elektrickej energie z našej fotovoltickej elektrárne. Dátum spustenia monitoringu je 16.12.2015.

Ešte na úvod aspoň niečo :

Fotovoltické zariadenie na výrobu elektiny na našej firme sme začali montovať niekedy v lete – koncom júna s výkonom 6 kW. Prvé spustenie bolo koncom septembra a oficiálne spustenie do distribučnej siete bolo 11.11.2015

Máme nainštalovaných 24 panelov Axitec polykryštál o jednotkovom výkone 250 W. Striedač SolarEdge SE5k – trojfázový. Každý panel je pripojený cez optimalizátor do jednej vetvy (stringu)– sériovo.

Systém Solaredge som vybral z týchto dôvodov :
  1. Získam až o 25% výkonu naviac oproti klasickému systému. ( rýchlejšia návratnosť ),
  2. Návrh osadenia a rozmiestnenia panelov je jednoduchší a variabilnejší ( môžu byť osadené rôzne panely, rôzna orientácia na svetové strany a sklon v jednom stringu – v jednom zapojení ),
  3. Výborný prehľad o výkone systému na úrovni jednotlivých panelov a správ na diaľku,
  4. Bezpečné DC napätie – bezpečnosť pri inštalácií a pri údržbe ( pri nezapojenom striedači na AC stranu, každý panel má bezpečné napätie DC = 1V ).
Konkrétne v našom prípade :

Pri vypnutí striedača – do 120 sek. DC napätie 790 V sa znížilo na 21,2 V.

 

Na silvestra tohto roku bolo veľmi pekne, a tak som sa rozhodol, že urobím niekoľko obrázkov, aby bolo vidieť ako vyzerá monitoring solaredge.

Keď pozriete na označenie  panelov na obrázkoch – 1.1.1 ÷ 1.1.23  t.j. 23 ks  – jeden chýba. V skutočnosti je ich na streche 24 ks.

Pri meraní napätia naprázdno pri prvom spustení bola nameraná hodnota 23,1 V. ( teraz pri vypnutí klesne hodnota DC napätia na cca 21 V ) – asi má nato vplyv aj teplota okolia.

Niekde máme chybu ( najskôr špatný kontakt ). Keď sa trocha zlepší počasie pozrieme sa na to.  Ale aj tu je vidieť, že som sa správne rozhodol pre Solaredge. Funguje to aj bez jedného, ktorý má poruchu. Pri klasickom zapojení bez optimalizátorov by bol výkon iný ( nižší ), alebo by to nefungovalo vôbec.

A takto vyzerajú niektoré hodnoty z meraní :

Natočenie panelov vyjadruje 16° odchylka od juhu na západ. Panely sú v sklone strechy 42°.

FVZ monitoring

2

3

4

5

Prečo výkon 6 kW ? Prečo toľké množstvo vyrobenej elektriny a kam s ňou ? – je to navrhované podľa sledovanej spotreby elektriny a možnosti ako spotrebovať čo najviac vyrobenej EE pre vlastnú spotrebu. Nie je možné všetko popísať v tomto článku.

V prípade záujmu rád sa podelím o skúsenosti.

Pre informáciu pripájam spotrebu elektriny, kde je už aj uvedený rok 2015.

6

7

 

Ing. Ivan Votruba