Vnútorná kanalizácia a vodovod.

Realizujeme kompletné inštalácie rozvodov vody, kanalizácie a malých čistiarní odpadových vôd. Zabezpečíme realizáciu nielen rozvodov ale aj kompletnú dodávku a montáž zariaďovacích predmetov, úpravní pitnej vody a ďalších zariadení podľa želaní zákazníka. Používame výlučne certifikované a zdravotne nezávadné materiály svetových značiek.

Rozvody plynov.

Naša firma vlastní  oprávnenie aj na montáž rozvodov zemného  plynu. Sme schopní  zrealizovať kompletnú dodávku od regulačných staníc až po rozvody plynu  vrátane revízie.  Ako materiál pre rozvody používame oceľové, medené alebo plastové potrubia.