Jedným so základných predpokladov smerujúcich k spokojnosti s novými plastovými oknami je okrem kvality okien, použitých materiálov a pod. aj profesionálne odvedená montáž, s použitím certifikovaných materiálov.

Montáž – Klasik

Naša  firma  realizuje montáž okenných a dverných rámov výhradne na montážne kotvy. Osadenie rámov na tzv. „turbá“ neprichádza u nás vôbec do úvahy. Prevádzame montáž s profesionálnym prístupom a podobných „šuflikantských“ montážnych techník sa  vyhýbame.

Použitím montážnych kotiev je možné citlivejšie nastavenie rámu okna, oknu sa umožňuje čiastočná dilatácia a hlavne nedochádza k rozrušeniu povrchu výstuhy a rámu. Pri montáži používame len certifikované materiály: pozinkované oceľové kotvy hr. 2mm, ktorých počet závisí od veľkosti okna, typu otvárania a materiálu do ktorého sa montáž okna prevádza. Na vyplnenie montážnej špáry používame  PUR penu. Nesmieme zabúdať nato, že nám tieto materiály musia zaručiť funkčnosť okna, udržanie jeho váhy, rozťažnosť a tiež odolávanie poveternostným podmienkam.

Montáž ISO – Komplet

Do popredia sa začína dostávať tzv. ISO – Montáž , ktorá využíva rôzne parozábranné a paropriepustné fólie, či predstlačené  kompri-pásky, tieto vytvárajú 3 roviny izolácie :

  • Exterierová paropriepustná,
  • Montážna PUR-pena, prípadne predstlačená kompri-páska (je nutná dokonalá príprava otvoru),
  • Interierová parozábranná fólia.

Použité fólie majú za úlohu dokonale ochrániť tesniaci materiál (penu)od možného nasiaknutia vlhkosti, či jej preniknutiu do interiéru a taktiež izolovať mikrotrhlinky vzniknuté rozťažnosťou okenných rámov čím sa má zabrániť poklesu tepelnoizolačných vlastností izolačného materiálu a vzniku tepelných mostov a tým aj možných plesní. Tento postup bol certifikovaný v IFT-Rosenhiem, má určitý význam na kvalitu montáže, ale určite len pri dodržaní správnej prípravy montážnych podmienok – otvorov.

Tento typ montáže predpisuje STN 733134, každopádne doporučujeme, nielen pri  nízkoenergetických a pasívnych budovách, ale aj pri napr. „klasickej výmene okien“.

Tieto profesionálne riešenia oceníte pri platbách za spotrebovanú tepelnú energiu.

Garantujeme Vám:

  • seriózny prístup  a profesionalitu,
  • profesionálnu montáž v súlade s STN, technických pravidiel a vyhlášok,
  • dodávame zásadne certifikované výrobky s overenou kvalitou a životnosťou,
  • stálosť farieb, montáž a doplnky,
  • záruku na okná a dvere v dĺžke 7 rokov.