Výber z referencii montáží TZB

… a mnoho ďalších montáží rozvodov plynu, vody, vykurovania a solárnych systémov pre nespočetné množstvo či už rodinných domov alebo podnikateľských objektov.

Výber z referencií projekcie TZB

 • Hirocem rohožník – ohrev plynu vo VTL stanici plynu, rekonštrukcia ohrievacieho tunela
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť – rekonštrukcia ÚK a plynofikácia pracoviska Holíč
 • Čistota združenie – polyfunkčný objekt Pezinok, vykurovanie, plynofikácia, zdravotechnika
 • MERY – Iglár Jaroslav – plynofikácia viacúčelového areálu, rekonštrukcia ÚK
 • Eismann Automotive Slovensko Holíč – plynofikácia výrobnej haly, vykurovanie infražiaričmi
 • Slovenská správa ciest – plynofikácia skladovej haly strediska Holíč
 • Bytový podnik Myjava – hydraulické vyregulovanie bytových domov
 • ZŠ Brezová pod Bradlom – plyn. kotolňa, rekonštrukcia ÚK
 • Mesto Holíč – STL plynovody – celkom 7 ulíc mesta Holíč
 • Ing. Grabec Radek – Bowling a zábavné centrum Skalica, plynofikácia a ÚK
 • Vadual Logistik s. r. o. – odkanalizovanie logistického areálu
 • 101 Drogerie – plynofikácia skladovej haly, infražiariče
 • HANIL E-HWA Slovakia – rekonštrukcia výrobnej haly, rozvod stl. vzduchu, chladiaca voda, ÚK
 • Konzerváreň, Moravský Svätý Ján – konzerváreň plynofikácia, kotolňa, prečerpávanie splaškov
 • Mesto Holíč – rekonštrukcia I. ZŠ, vykurovanie
 • Mesto Holíč – dostavba III. ZŠ, vykurovanie, zdravotechnika
 • Mesto Holíč – rekonštrukcia bytového domu, vykurovanie, zdravotechnika
 • Mesto Holíč – výstavba 44 b. j. bytového domu, plynofikácia, ÚK
 • Stavocel s. r. o. – tlaková kanalizačná prípojka výrobnej haly
 • Obec Kúty – Rekonštrukcia základnej školy, plynofikácia, vykurovanie, zdravotechnika, kotolňa
 • Mesto Skalica – rekonštrukcia Gymnázia, vykurovanie, pl. kotolňa
 • Mesto Skalica – rekonštrukcia a nadstavba III. Základnej školy Skalica, vykurovanie, zdravotechnika
 • PSL a. s. ,Považská Bystrica – výrobná hala – vykurovanie, zdravotechnika, vsakovanie dažďovej vody
 • CITYFARMA s. r. o. – rekonštrukcia zdravotného strediska Holíč, ÚK, plynofikácia, zdravotechnika
 • EFINA a. s. – senior dom Terézia Holíč, vykurovanie, zdravotechnika
 • Štefánikova SPV s. r. o. – rekonštrukcia domu na Štefánikovej ul. Bratislava na rezidenčný dom, ÚK, zdravotechnika, plynofikácia, kotolňa
 • Pharma CBC s. r. o. – Medicínske centrum Malacky, vykurovanie, plynofikácia, zdravotechnika
 • Teplovodná prípojka, vyregulovanie a nový ležatý rozvod pre bytový dom M. Nešpora, Holíč
 • Nová rodina n. o. – penzión pre seniorov Kopčany

… a ďalšie kompletné projektové dokumentácie rozvodov plynu, vody, vykurovania a solárnych systémov pre rodinné domy a podnikateľské subjekty.