Naša firma poskytuje meranie termovíznou kamerou TESTO 880 profesional 3. Meranie je realizované v rozsahu podľa požiadaviek zákazníka. Výstup merania je zaznamenaný v technickej správe s vyznačením zistených nedostatkov. Ku každému meraniu je dodaná kompletná dokumentácia termosnímkov aj s popisom a v prípade požiadavky aj na CD nosiči.

testo800

Termovízia umožňuje detailne preskúmať izolačnú schopnosť a nepriepustnosť fasád budov ako aj spojov stavebných dielcov. Odhalí skryté tepelné mosty a iné nedostatky.

Všetky objekty o povrchovej teplote vyššej ako je absolutná nula (0 K = – 273,15 °C) vyžarujú infračervené žiarenie – energiu do okolia. Infračervené žiarenie – je forma energie ( súčasťou elektromagnetického spektra ), podobná viditeľnej oblasti, avšak nie je viditeľná ľudským okom. Na detekciu a konverziu energie z časti infračerveného spektra na viditeľné spektrum sa používa termografická kamera. Pomocou termokamery sa zaznamenávajú obrazy v tepelnom spektre a zobrazujú sa vo viditeľnom spektre, kde sa každej teplote priradí určitá farba. Alebo inak – termografická kamera mení neviditeľné infračervené žiarenie na viditeľné obrazy – termografické obrazy – termogramy.

Termografia (termovízia) je bezdotykové meranie a zobrazenie teplotných rozdielov na povrchu snímaného objektu.

Stavebná termografia:

 • Detekcia a lokalizácia tepelných mostov
 • Kontrola rozvodov vykurovania a teplej vody
 • Prevencia pred rastom plesní, rosný bod
 • Rozpoznanie porúch izolácie
 • Plánovanie opráv a zateplenia – zákazníci získajú predstavu o rozsahu
 • Kontrola elektrickej inštalácie, vyhľadávanie skratov na elektrickom vedení
 • Detekcia chýb v zateplení, resp. osadení okien
 • Lokalizácia vzduchovej neprievzdušnosti stavieb

Priemyselná termografia:

 •  Pri pravidelnej kontrole v údržbe elektro
 • Prevencia v údržbe točivých strojov a zariadení
 • Rýchle a jednoduché monitorovanie výšky hladiny
 • Kontrola fotovoltaických panelov
 • Hľadanie skrytých problémov medzi stovkami kontaktov a prepojení
 • Kontrola ložisiek na čerpadlách, dopravných pásoch
 • Sledovanie priebehu dejov súvisiacich s teplotou (ochladzovanie, ohrievanie, nábeh vykurovacieho systému)