Domácnosti môžu od 1. decembra 2015 žiadať o príspevky (poukážky) na inštaláciu zariadení na využívanie OZE z európskych a štátnych zdrojov. Spustenie projektu, ktorý pomôže vlastníkom rodinných a bytových domov pokryť 30 až 50 percent z nákladov na moderné zariadenia ohlásil predseda vlády SR Robert Fico počas otvorenia prvého konzultačného centra projektu Zelená domácnostiam v Banskej Bystrici.

Príspevok vo forme poukážky si domácnosti si môžu domácnosti uplatniť u Region TZB Holíč pred ukončením inštalácie zariadenia. Nemusia tak mať k dispozícii vopred celú sumu. Zhotoviteľ o preplatenie poukážky požiada SIEA po ukončení inštalácie.

„Investície do moderných zariadení, ktoré sú šetrnejšie voči životnému prostrediu, sa v rodinných rozpočtoch nehľadajú ľahko aj preto, že väčšina peňazí sa minie na samotnú stavbu alebo výmenu okien či zateplenie. Tento program má preto aj ďalší rozmer. Môže ľudí motivovať, aby sa začali aktívne zaujímať o najvhodnejšie riešenia pri využívaní energie a umožniť im už dnes prístup k zariadeniam, ktorých kúpu by inak odkladali alebo by si ich vôbec nemohli dovoliť,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Domácnosti si môžu požiadať o poukážky prostredníctvom elektronického systému s minimom administratívy.

Ak nemáte prístup na internet, alebo by ste radi nechali administratívu na nás, radi za Vás vybavíme pre Vás poukážky.

Poukážku, ktorú dostanú žiadatelia poštou, si musia uplatniť u zhotoviteľa najneskôr do 30 dní. Ak ju neodovzdajú do tohto termínu zhotoviteľovi alebo inštaláciu neukončia včas, dovtedy rezervovaná suma sa uvoľní pre ďalších záujemcov.

„O poukážky by mali žiadať domácnosti až vtedy, ak chcú svoje zámery v danom termíne skutočne realizovať. Celkovo očakávame viac ako 14 tisíc inštalácií,“ spresnila generálna riaditeľka.

K 1. kolu podpory boli zverejnené Osobitné podmienky platné v rámci 1. kola a zároveň boli zmenené Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach s účinnosťou od 1.12.2015. Dokumenty sú prístupné na stránke www.zelenadomacnostiam.sk   v časti Podmienky podpory.