Projekt Zelená domácnostiam

Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu…