Region TZB – Certifikovaný inštalatér obnoviteľného zdroja.

Naša organizácia vlastní osvedčenie “ Certifikovaný inštalatér“.   Čo to znamená? 

Osvedčenie pre inštalatérov je potvrdenie o preukázaní požadovaného vzdelania, uznaní odbornej praxe a úspešnom vykonaní skúšky.” Pre inštaláciu malých zdrojov energie  sa požaduje “osvedčenie pre inštalatérov” ako jeden z dokladov pri pripojení zariadenia do siete.

Naša spoločnosť môže :

  • realizovať a pripájať malý zdroj energie, ktorý bude pripojený do distribučnej siete (ZSE, SSE resp. VSE),
  • realizovať malý zdroj, na ktorý sa bude žiadať dotácia podľa koncepcie na podporu pre obnoviteľné zdroje energie (fotovoltaika, fototermika, kotle a pece na biomasu, tepelné čerpadlá a geotermálna energia).

Pre našich zákazníkov, to znamená, že všetky starosti pre získanie plánovaných dotácií na slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, fotovoltaické systémy, môžte nechať na nás.

Plánovaná finančná podpora technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie bude od roku 2015 poskytnutá LEN NA TECHNOLÓGIE INŠTALOVANÉ CERTIFIKOVANÝM INŠTALATÉROM!!!